บริการด้วยมาตรฐาน จากการพัฒนายกระดับธุรกิจบริการการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยมหิดล

12932844_568818433293986_4265246980652991859_n

บริการด้วยมาตรฐาน จากการพัฒนายกระดับธุรกิจบริการการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยมหิดล ได้อันดับ 2 ใน 5 ของประเทศ เป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพการบริการ

12932844_568818433293986_4265246980652991859_n
 
934138_568818306627332_2192882104023715266_n