วันนี้เป็นวันแห่งผู้มีพระคุณ จึงได้จัดพิธีสรงนำ้ขอพรผู้สูงอายุ…

3

วันนี้เป็นวันแห่งผู้มีพระคุณ จึงได้จัดพิธีสรงนำ้ขอพรผู้สูงอายุ และไหว้ผู้สูงอายุทุกคนแทนญาติที่ไม่ว่างมาวันนี้

Read more

รับสมัครพนักงานเพิ่ม 2 ตำ่แหน่ง

2

รับสมัครพนักงานเพิ่ม 2 ตำ่แหน่ง
ผ่านการอบรม/มีประสบการณ์ /ไม่เคยทำงานด้านผู้สูงอายุ สนใจสมัครได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียด
 
โทร. 081-846-6264

Read more

ใก้ลจะถึงวันสงกรานแล้ว เรากำลังนัดญาติๆเพื่อให้มาร่วมงานวันสงกราน

5

ใก้ลจะถึงวันสงกรานแล้ว เรากำลังนัดญาติๆเพื่อให้มาร่วมงานวันสงกราน ซึ่งเราจะจัดรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุบ่ายวันที่ 13 เมษายน ขอให้เจ้าหน้าที่และเชิญญาติโดยพร้อมเพียงกันคะ

Read more

บริการด้วยมาตรฐาน จากการพัฒนายกระดับธุรกิจบริการการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยมหิดล

12932844_568818433293986_4265246980652991859_n

บริการด้วยมาตรฐาน จากการพัฒนายกระดับธุรกิจบริการการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยมหิดล ได้อันดับ 2 ใน 5 ของประเทศ เป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพการบริการ

Read more