5.29.2559 วันนี้วันดี ได้มีโอกาสไปทำบุญ

2

ถือศีล บำเพ็ญภาวนา ที่วัดโพธิ์ทอง นครนายก ขอโมทนาบุญนี้ แก่เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา บุตรหลาน บริเวรทั้งหลาย ตลอดจนผู้สูงอายุทุกคน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีีวิตอยู่. และเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไป

Read more

5.28.2559 วันนี้วันพระ เราร่วมกันทำบุญ ถวายอาหารและสังฆทาน

1

ขออนิสงฆ์ที่พวกข้าเจ้าได้ทำบุญในวันนี้ ขอโมทนาบุญให้บิดา มารดา ครู อาจารย์และบริเวรทั้งหลาย ตลอดจนผู้สูงอายุทุกคน ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขสบายตลอดไป

Read more

5.24.2559 วันนี้จัดประขุม Refresh มาตรฐานการทำงาน

1

และให้ทีมงานร่วมกันสร้างมาตรฐานในการทำงานของแต่ละเวร และเพื่อยืนยันในการที่จะร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตผู้สูงอายุ
จึงได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเราและผู้สูงอายุ

Read more

ยินดีต้อนรับคณะญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม…

1

ยินดีต้อนรับคณะญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม การจัดให้บริการผู้สูงอายุ และยินดีที่จะ connect งานด้านการจัดบริการผู้สูงอายุกับญี่ปุ่นต่อไป