ยินดีต้อนรับคณะญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม…

1

ยินดีต้อนรับคณะญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม การจัดให้บริการผู้สูงอายุ และยินดีที่จะ connect งานด้านการจัดบริการผู้สูงอายุกับญี่ปุ่นต่อไป