นนี้ 15 พค. 59 เป็นวันดีที่ศูนย์สุพิกาฯ…

3

ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ บวรธรรมสถาน คลอง 9 ขอโมทนาบุญนี้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน

2
 
3