5.24.2559 วันนี้จัดประขุม Refresh มาตรฐานการทำงาน

1

และให้ทีมงานร่วมกันสร้างมาตรฐานในการทำงานของแต่ละเวร และเพื่อยืนยันในการที่จะร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตผู้สูงอายุ
จึงได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเราและผู้สูงอายุ

2
 
3