5.29.2559 วันนี้วันดี ได้มีโอกาสไปทำบุญ

2

ถือศีล บำเพ็ญภาวนา ที่วัดโพธิ์ทอง นครนายก ขอโมทนาบุญนี้ แก่เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา บุตรหลาน บริเวรทั้งหลาย ตลอดจนผู้สูงอายุทุกคน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีีวิตอยู่. และเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไป

2