เราให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

1

โดยมีนักกายภาพบำบัดมาประเมินสภาพผู้สูงอายุเป็นระยะ และได้ทำกายภาพบำบัดให้เป็นประจำ

2
 
3
 
3
 
3