ใก้ลจะถึงวันสงกรานแล้ว เรากำลังนัดญาติๆเพื่อให้มาร่วมงานวันสงกราน

5

ใก้ลจะถึงวันสงกรานแล้ว เรากำลังนัดญาติๆเพื่อให้มาร่วมงานวันสงกราน ซึ่งเราจะจัดรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุบ่ายวันที่ 13 เมษายน ขอให้เจ้าหน้าที่และเชิญญาติโดยพร้อมเพียงกันคะ

สุพิกา วันสงกราน7
 
สุพิกา วันสงกราน2
 
สุพิกา วันสงกราน1
 
สุพิกา วันสงกราน6
 
สุพิกา วันสงกราน4
 
สุพิกา วันสงกราน3