5.28.2559 วันนี้วันพระ เราร่วมกันทำบุญ ถวายอาหารและสังฆทาน

1

ขออนิสงฆ์ที่พวกข้าเจ้าได้ทำบุญในวันนี้ ขอโมทนาบุญให้บิดา มารดา ครู อาจารย์และบริเวรทั้งหลาย ตลอดจนผู้สูงอายุทุกคน ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขสบายตลอดไป

2
 
3