5.29.2559 วันนี้วันดี ได้มีโอกาสไปทำบุญ

2

ถือศีล บำเพ็ญภาวนา ที่วัดโพธิ์ทอง นครนายก ขอโมทนาบุญนี้ แก่เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา บุตรหลาน บริเวรทั้งหลาย ตลอดจนผู้สูงอายุทุกคน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีีวิตอยู่. และเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไป

Read more

5.28.2559 วันนี้วันพระ เราร่วมกันทำบุญ ถวายอาหารและสังฆทาน

1

ขออนิสงฆ์ที่พวกข้าเจ้าได้ทำบุญในวันนี้ ขอโมทนาบุญให้บิดา มารดา ครู อาจารย์และบริเวรทั้งหลาย ตลอดจนผู้สูงอายุทุกคน ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขสบายตลอดไป

Read more

5.24.2559 วันนี้จัดประขุม Refresh มาตรฐานการทำงาน

1

และให้ทีมงานร่วมกันสร้างมาตรฐานในการทำงานของแต่ละเวร และเพื่อยืนยันในการที่จะร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตผู้สูงอายุ
จึงได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเราและผู้สูงอายุ

Read more

ยินดีต้อนรับคณะญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม…

1

ยินดีต้อนรับคณะญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม การจัดให้บริการผู้สูงอายุ และยินดีที่จะ connect งานด้านการจัดบริการผู้สูงอายุกับญี่ปุ่นต่อไป

วันนี้เป็นวันแห่งผู้มีพระคุณ จึงได้จัดพิธีสรงนำ้ขอพรผู้สูงอายุ…

3

วันนี้เป็นวันแห่งผู้มีพระคุณ จึงได้จัดพิธีสรงนำ้ขอพรผู้สูงอายุ และไหว้ผู้สูงอายุทุกคนแทนญาติที่ไม่ว่างมาวันนี้

Read more

รับสมัครพนักงานเพิ่ม 2 ตำ่แหน่ง

2

รับสมัครพนักงานเพิ่ม 2 ตำ่แหน่ง
ผ่านการอบรม/มีประสบการณ์ /ไม่เคยทำงานด้านผู้สูงอายุ สนใจสมัครได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียด
 
โทร. 081-846-6264

Read more

ใก้ลจะถึงวันสงกรานแล้ว เรากำลังนัดญาติๆเพื่อให้มาร่วมงานวันสงกราน

5

ใก้ลจะถึงวันสงกรานแล้ว เรากำลังนัดญาติๆเพื่อให้มาร่วมงานวันสงกราน ซึ่งเราจะจัดรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุบ่ายวันที่ 13 เมษายน ขอให้เจ้าหน้าที่และเชิญญาติโดยพร้อมเพียงกันคะ

Read more

บริการด้วยมาตรฐาน จากการพัฒนายกระดับธุรกิจบริการการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยมหิดล

12932844_568818433293986_4265246980652991859_n

บริการด้วยมาตรฐาน จากการพัฒนายกระดับธุรกิจบริการการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยมหิดล ได้อันดับ 2 ใน 5 ของประเทศ เป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพการบริการ

Read more