รับสมัครพนักงานเพิ่ม 2 ตำ่แหน่ง

2

รับสมัครพนักงานเพิ่ม 2 ตำ่แหน่ง
ผ่านการอบรม/มีประสบการณ์ /ไม่เคยทำงานด้านผู้สูงอายุ สนใจสมัครได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียด
 
โทร. 081-846-6264

Read more