ทำสิ่งดีๆให้พ่อพระในบ้านแล้ว พวกเรามาจัดกิจกรรม ไหว้พ่อพระในศูนย์ฯทุกคน

3

ทำสิ่งดีๆให้พ่อพระในบ้านแล้ว พวกเรามาจัดกิจกรรม ไหว้พ่อพระในศูนย์ฯทุกคน บางคนก็มีญาติมา บางคนญาติไม่ว่างเราก็ไหว้แทน ขอพรจากผู้สูงอายุ นำความปราบปลื้มให้กับญาติและผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

Read more