อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
 

อัตราค่าบริการ

อยู่ประจำเริ่มที่ 17,000 บาท / เดือน (ขึ้นอยู่กับอาการ)

รายวันเริ่มที่ 800 / วัน (ขึ้นอยู่กับอาการ)

ห้องพิเศษรวม ( 4 เตียง ) 20,000 / เดือน (ขึ้นอยู่กับอาการ)

ห้องพิเศษรวม ( 2 เตียง ) 25,000 / เดือน (ขึ้นอยู่กับอาการ)

ห้องเดี่ยว 30,000 / เดือน (ขึ้นอยู่กับอาการ)

1 2
 
3 4
 

พร้อมบริการพิเศษอื่นๆ ดังนี้

  •   การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  •   ดูแลและพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
  •   ฟื้นฟูสุขภาพ และกายภาพบำบัด
  •   อาหารวันละ 3 มื้อสำหรับผู้สูงอายุปกติ
  •   ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง 5 มื้อ ต่อวันหรือตามแพทย์สั่ง
  •   เจ้าหน้าที่บริการรับ–ส่งพบแพทย์ตามนัด (ถ้าญาติไม่สามารถไปได้เอง)
  •   ห้องพักปรับอากาศทุกห้อง
  •   ดูแลความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง
  •   จัดกิจกรรมนันทนาการในวันสำคัญๆประจำปี

อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าผ้ารองซับผ้าอ้อม ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง ค่าบริการรถรับ-ส่งไปตรวจตามแพทย์นัด